Sisustussuunnittelu on tilan viihtyvyyden ja toimivuuden maksimoimista ja räätälöintiä käyttäjälleen. Mielestäni onnistunut suunnittelu vaatii aina tiivistä yhteistyötä ja toimivaa vuoropuhelua suunnittelijan ja asiakkaan välillä. Sinun tehtäväsi on kertoa mitä tilalta toivot, ja minun tehtäväni on kuulla sinun toiveesi, mukauttaa ne tilaan ja rakennukseen sopiviksi, aktiivisesti ehdottaa mielestäni parhaat mahdolliset vaihtoehdot ja löytää paras mahdollinen ratkaisu halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.

 

Toimintamalli:


Alkukartoitustapaaminen:

Yli 3 tunnin sisustusprojekti käynnistyy aina veloituksettomalla alkukartoitustapaamisella joko toimistollani tai kohteessa. Alkukartoitustapaamisessa käymme läpi kaikki tarpeet, toiveet, projektin laajuuden ja mahdollisen budjetin.

Tarjous:

Alkukartoituksen perusteella laadin projektista kirjallisen tarjouksen, jonka hyväksynnän jälkeen alkaa varsinainen suunnittelutyö. Tarjouksen ja suunnittelusopimuksen sisältö sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.
 

Sisustussuunnittelu:

Projektin laajuudesta riippuen suunnitelma sisältää
Idea ja luonnossuunnitteluvaiheen sekä 2 erillistä suunnitteluvaihtetta. Lopputuloksena syntyy sisustussuunnitelma, joka sisältää materiaali- ja tuotelistaukset, tuotekuvat, tilan 3D-kuvat, tarvittavat seinäprojektio- ja pohjakuvat mittakaavassa sekä tilamuutospohjakuvat.

Toteutuksen organisointi:

Mikäli projektiin kuuluu sisustussuunnitelman mukaisten muutostöiden organisointi, käynnistyy tämä työ tarjouksen ja aikataulusuunnitelman mukaisesti. 

 

 

SISUSTUS-
SUUNNITTELU

Jokainen suunnitteluprojekti on oma yksilöllinen kokonaisuutensa. Sisustussuunnitteluun kuuluu useita eri osa-alueita ja suunnitteluprojekti voi pitää sisällään kaikki osa-alueet tai vain joitain niistä.

 • Tilasuunnittelu: kodin eri huonetilojen mitoituksen ja toimintojen suunnittelu

 • Pintamateriaali- ja värisuunnittelu

 • Kiintokalustesuunnittelu: keittiö, vaatesäilytys, liukuovitilanjakajat, kodinhoitohuoneet ja kosteiden tilojen kalustesuunnittelu

 • Irtokaluste- ja valaistussuunnittelu

 • Tekstiilisuunnittelu; verhot, matot sekä muut kodin tekstiilit

SISUSTUS-KONSULTOINTI

Sisustuskonsultointi on nopeaa täsmäratkaisua tarkemmin rajattuihin ongelmiin tai päätöksiin.

 • Konsultoinnissa pureudutaan määriteltyihin ongelmakohtiin paikan päällä.

 • Konsultointi soveltuu hyvin kodin kalusteiden valintaan kalusteliikkeessä tai esim. rakentajille tai kodin remonttia suunnitteleville.

TOTEUTUKSEN ORGANISOINTI

Toteutuksen organisoinnissa hoidan kokonaisvaltaisesti sisustustussuunnitelman mukaisten muutos- ja remonttitöiden organisoinnin:

 • Muutostyökuvaukset taloyhtiölle

 • Muutostyökuvaukset tarjouspyyntöjä varten

 • Tarjouspyynnöt urakoitsijoille.

 • Menekkilaskenta sekä tavara- ja materiaalitilaukset ja toimitusten organisointi

 • Työmaaohjeistus urakoitsijalle, työmaapalaverit urakoitsijan ja muiden projektin toimijoiden kanssa

 • Muutostöiden aikatauluttaminen yhdessä urakoitsijan ja muiden projektin toimijoiden kanssa

 • Projektinvalvonta, koordinointi ja viestintä