Tietosuojaseloste, päivitetty 27.6.2019

Rekisterinpitäjä:
Anna Koponen Interior Design Oy
Kantomäki 1 D 19
02410 Kirkkonummi
info@annakoponen.fi
050 342 9045

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Keräämme tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat

 • yrityksemme ja sen työntekijät

 • maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun

 • tavarantoimittaja ja kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle

 • tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme

 • tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

 • IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme

Säilytämme henkilötietojasi:

 • sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan

 • kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

Sinulla on seuraavat oikeudet:

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

 • oikeus tietojen oikaisemiseen

 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)

 • oikeus vastustaa käsittelyä

 • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)

 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.