Sisustussuunnittelu on tilan viihtyvyyden ja toimivuuden maksimoimista ja räätälöintiä käyttäjälleen. Mielestäni onnistunut suunnittelu vaatii aina tiivistä yhteistyötä ja toimivaa vuoropuhelua suunnittelijan ja asiakkaan välillä. Sinun tehtäväsi on kertoa mitä tilalta toivot, ja minun tehtäväni on kuulla sinun toiveesi, mukauttaa ne tilaan ja rakennukseen sopiviksi, aktiivisesti ehdottaa mielestäni parhaat mahdolliset vaihtoehdot ja löytää paras mahdollinen ratkaisu halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.

 

Toimintamalli:


Alkukartoitustapaaminen:

Yli 3 tunnin sisustusprojekti käynnistyy aina veloituksettomalla alkukartoitustapaamisella joko toimistollani tai kohteessa. Alkukartoitustapaamisessa käymme läpi kaikki tarpeet, toiveet, projektin laajuuden ja mahdollisen budjetin.

Tarjous:

Alkukartoituksen perusteella laadin projektista kirjallisen tarjouksen, jonka hyväksynnän jälkeen alkaa varsinainen suunnittelutyö. Tarjouksen ja suunnittelusopimuksen sisältö sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.
 

Suunnitelma:

Projektin laaduudesta riippuen suunnitelma voi sisältää luonnoskuvat, 3D-kuvat, seinäkuvat mittakaavassa, tuotesijoittelut pohjakuvassa, tilamuutospohjakuvat sekä huonekortit kaikkine tuotetietoineen.

Sisustustyöt ja toteutus:

Mikäli projektiin kuuluu sisustustyön ja muutostöiden projektinhallinta, remonttineuvonta tai sisustustyöt kohteessa, käynnistyy tämä työ tarjouksen ja aikataulusuunnitelman mukaisesti. 

 

 

SISUSTUS-
SUUNNITTELU

Jokainen suunnitteluprojekti on oma yksilöllinen kokonaisuutensa. Sisustussuunnitteluun kuuluu useita eri osa-alueita ja suunnitteluprojekti voi pitää sisällään kaikki osa-alueet tai vain joitain niistä.

 • Tilasuunnittelu: kodin eri huonetilojen mitoituksen ja toimintojen suunnittelu
 • Pintamateriaali- ja värisuunnittelu
 • Kiintokalustesuunnittelu: keittiö, vaatesäilytys, liukuovitilanjakajat, kodinhoitohuoneet ja kosteiden tilojen kalustesuunnittelu
 • Irtokaluste- ja valaistussuunnittelu
 • Tekstiilisuunnittelu; verhot, matot sekä muut kodin tekstiilit

SISUSTUS-KONSULTOINTI

Sisustuskonsultointi on nopeaa täsmäratkaisua tarkemmin rajattuihin ongelmiin tai päätöksiin.

 • Konsultoinnissa pureudutaan määriteltyihin ongelmakohtiin paikan päällä.
 • Konsultointi soveltuu hyvin kodin kalusteiden valintaan kalusteliikkeessä tai esim. rakentajille tai kodin remonttia suunnitteleville. 

PROJEKTIN-HALLINTA

Projektinhallintapalveluissa hoidan kokonaisvaltaisesti muutosprojektin läpiviennin suunnitelman sisältämien muutostöiden osalta:

 • Urakkatarjouspyynnöt urakoitsijoille. 
 • Menekkilaskenta sekä tavara- ja materiaalitilaukset ja toimitusten organisointi
 • Työmaaohjeistus urakoitsijalle, työmaapalaverit urakoitsijan ja muiden projektin toimijoiden kanssa
 • Muutostöiden aikatauluttaminen yhdessä urakoitsijan ja muiden projektin toimijoiden kanssa
 • Projektivalvonta, koordinointi ja viestintä